Ficticis Publicitaris

Son elements artístics que aparentment semblen reals sense ser-ho. Imitació d’elements existents al mercat com a dissenys creats per cada projecte.
Estem especialitzades a treballar materials i acabats d’alta qualitat per a plans curts i *macros.